Τα παιχνίδια που χάθηκαν! – Ε΄ τάξη

Το σχολικό έτος 2013-14 υλοποιήσαμε το πολιτιστικό πρόγραμμα «Τα παιχνίδια που χάθηκαν! Από την Αρχαία Ελλάδα έως τα Νεότερα χρόνια», στο μάθημα της Πληροφορικής και της Ευέλικτης Ζώνης.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Ε΄ δημοτικού την ώρα του μαθήματος της Πληροφορικής, συνδυάζοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να καλύψουν και τις ανάγκες του μαθήματος.

Δείτε την εργασία μας.. (για να μπορέσετε να τη διαβάσετε πατήστε το κουμπί της πλήρους προβολής ή/και το κουμπί της μεγέθυνσης )

[book id='12' /]

H εκπαιδευτικός που ανέλαβε το πρόγραμμα: Ζαννή Ελένη (ΠΕ20-Πληροφορικής)

Η εκπαιδευτικός που συμμετείχε: Γεωργιλάκη Μαρία (ΠΕ70-Δασκάλα)